Besplatna<br>PRAVNA POMOĆ

Besplatna
PRAVNA POMOĆ

u postupcima pred sudovima u RS

u postupcima pred sudovima u RS

VRSTE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

UPRAVNI SPOR

UPRAVNI SPOR

Sudska zaštita pojedinačnih prava i pravnih interesa.

VANPARNIČNI POSTUPAK

VANPARNIČNI POSTUPAK

Oduzimanje i vraćanje poslovne sposobnosti, raspravljanje zaostavštine,...

IZVRŠNI POSTUPAK

IZVRŠNI POSTUPAK

na osnovu izvršne odluke suda i izvršno sudsko poravnanje

APELACIJE

APELACIJE

Redovan pravni postupak protiv odluke nižeg suda.

MEDIJACIJA

MEDIJACIJA

Postupak mirnog rješavanja spora.

SASTAVLJANJE PISMENA

SASTAVLJANJE PISMENA

Pomoć u sastavljanju svih vrsta pravnih dokumenata.

Kako ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć?

Da bi ostvarili pravo na besplatnu pravnu pomoć potrebno je da popunite i podnesete jedan od Zahtjeva za ostvarivanje prava na pravnu pomoć.

Zahtjev 1

Zahtjev 1

Ovaj zahtjev mogu podnijeti građani kojima je potrebna besplatna pravna pomoć u zastupanju pred sudovima, a isti se podnosi na osnovu finansijskog kriterijuma, ili na osnovu kriterijuma ličnog svojstva/statusa pred nadležnim organom.

Zahtjev 2

Zahtjev 2

Ovaj zahtjev mogu podnijeti svi građani, bez obzira na finansijski kriterijum, odnosno kriterijum ličnog svojstva/statusa pred nadležnim organom, a zahtjev se odnosi na opšte obavještenje o pravima i obevezama, pravni savjet i pomoć u popunjavanju obrasca i pravnu pomoć u sačinjavanju pismena.

Odluka o načinu ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć u jedinicama lokalne samuprave

Odluka o načinu ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć u jedinicama lokalne samuprave

Saradnja Centra za pružanje besplatne pravne pomoći sa misijom OEBS-a, BiH

Saradnja Centra za pružanje besplatne pravne pomoći sa misijom OEBS-a, BiH

Letak – Centar za pružanje besplatne pravne pomoći

Letak – Centar za pružanje besplatne pravne pomoći

Centar za pružanje besplatne pravne pomoći

Kancelarija BANJA LUKA

Slavka Rodića 4
Tel: 051 / 233 570 ; 233 571
Faks: 051 / 233 560
Email: info@mpr-centar.org

Centar za pružanje besplatne pravne pomoći

Kancelarija DOBOJ

Svetog Save 24
Tel: 053 / 200 210 ; 200 211
Faks: 053 / 200 212
Email: doboj@mpr-centar.org

Centar za pružanje besplatne pravne pomoći

Kancelarija TREBINJE

Obala Luke Vukalovića 45
Tel: 059 / 272-551
Faks: 059 / 272-550
Емаил: trebinje@mpr-centar.org

Centar za pružanje besplatne pravne pomoći

Kancelarija ISTOČNO SARAJEVO

Stefana Nemanje 13
Tel: 057 / 310-451
Faks: 057 / 310-450
Email: centaris@teol.net

Centar za pružanje besplatne pravne pomoći

Kancelarija BIJELJINA

Majevička 33-35
Tel: 055 / 292-440
Faks: 055 / 292-441
Email: ppomoc.bn@teol.net

TOP