Radno vrijeme i rad sa strankama

Radno vrijeme:

„RADNO VRIJEME CENTRA ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI SE USKLAĐUJE SA RADOM OSNOVNIH SUDOVA „

Rad sa strankama:

Kancelarija Banja Luka, od 08-16 sati, stranke prima svaki radni dan u vremenu od 09:00 do 13:00 časova.

Kancelarija Doboj, od 07-15 sati, stranke prima svaki radni dan u vremenu od 08:00 do 12:00 časova.

Kancelarija Trebinje, od 07-15 sati, stranke prima svaki radni dan u vremenu od 08:00 do 13:00 časova.

Kancelarija Bijeljina, od 07-15 sati, stranke prima svaki radni dan u vremenu od 08:00 do 13:00 časova.,

Kancelarija Istočno Sarajevo, od 08-16 sati, stranke prima svaki radni dan u vremenu od 12:00 do 15:00 časova.