Nabavka usluge - nabavka pogonskog motornog goriva od 13.11.2020. godine, u iznosu od 4273,70 KM

Nabavka usluge - nabavka radova, usluga i roba do 100KM

Nabavka usluge - nabavka radova, usluga i roba do 100KM

Nabavka robe - razne kancelarijske potrepštine

Nabavku usluge - nabavka godišnje pretplate za stručni časopis

Nabavku usluge - servisiranje službenog vozila, Trebinje

Nabavku usluge - servisiranje službenog vozila, Bijeljina

Nabavka usluge - deratizacija i dezinsekcija službenih prostorija

Nabavka usluge - osiguranja zaposlenih Centra za pružanje besplatne pravne pomoći

Nabavka usluge - popravka i lakiranje službenog motornog vozila

Nabavka usluga - osiguranje vozila od autoodgovornosti

Nabavka robe - novogodišnji program kalendari

Nabavka usluge - tehnički pregled za službenih vozila

Nabavka robe - nabavka autoguma

Nabavka robe - nabavka pića

Nabavka usluge – parkiranje, godišnja parking karta za 2021

Nabavka robe - nabavka usisivača

Nabavka robe - kancelarijski namještaj

Nabavka robe - sudsko-advokatskih rokovnika

Nabavka usluge - sistematskog pregleda zaposlenih

Nabavka robe - konvektor i nosač za konvektor

Nabavka robe - konvektor i nosač za konvektor

Nabavka robe - godišnja pretplata za časopis Sudska praksa

Nabavka usluge - godišnja pretplata za literaturu

Nabavka robe - paketići za Sv. Nikolu

Nabavka usluga - održavanje rashladne opreme klima uređaja

Nabavka usluge - nabavka vizit karata

Nabavka robe - tečnosti za održavanje vjetrobranskog stakla

Nabavka usluge – održavanje i popravak računarske opreme

Nabavka usluge – održavanje i popravak računarske opreme

Nabavka robe - personalni dosije

Nabavka usluge - nabavka vizit karata

Nabavka robe - službenog putničkog automobila

Nabavka usluge - kompjuterske i uz njih vezane usluge

Nabavka robe - kafe, čaja i drugih artikala

Nabavka usluge - godišnja članarina za Društvo računovođa i revizora

Nabavka robe - Obnova godišnje licence o profesionalnoj osposobljenosti, za rad i rad u javnoj praksi

Nabavka robe - antivirusni program Kaspersky

Nabavka usluge - nabavka službenog putničkog automobila

Nabavka usluge - dezinfekcije prostorija

Nabavka usluge - sredstava za higijenu

Nabavka usluge - deratizacija kancelarija Trebinje

Nabavka usluga - održavanja rashladne opreme

Nabavka usluga - opravke klima uređaja

Nabavka robe - poklon ručni sat

Nabavka robe - kancelarijskog materijala

Nabavka robe - tonera i štampača

Nabavka komunalnih usluga - toplotne energije

Nabavka usluga - odvoza smeća

Nabavka usluge - isporuke električne energije

Nabavka usluge - isporuke vode

Nabavka robe - akumulatora za službeno vozilo Centra

Nabavka robe - polovnih dijelova za službena vozila

Nabavka radova - prepravke radijatorskih baterija na instalaciji grijanja u prostorijama Centra, Kancelarija Istočno Sarajevo

Nabavka robe - Izdanja Službenog glasnika 2019. godine na CD-u

Nabavka godišnje pretplate za Službeni glasnik, Dikta registar i Elektronski registar objavljenih podataka

Nabavka godišnje pretplate za stručni časopis Finrar za 2020

 

Praćenje realizacije ugovora 01.01.-31.03.2020

Praćenje realizacije ugovora 01.04.-30.06.2020

Praćenje realizacije ugovora 01.10.-31.12.2020

Nabavka usluge - kolektivnog osiguranja radnika

Nabavka robe - kupovina ostalog kancelarijskog materijala

Nabavka usluge - tehničkog osiguranja imovine

Nabavka robe - patosnice za auto

Nabavka robe - poštanski sandučići

Nabavka usluge - lakiranje i poravka službenog motornog vozila

Nabavka usluge - hotelski smještaj

Nabavka robe - kancelarijski namještaj

Nabavka usluge - hotelski smještaj

Nabavka usluga - produženje zakupa domena i usluge veb hostinga

Nabavka usluge - sistematski pregled radnika

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar

Nabavka robe - sudsko-advokatskih rokovnika

Nabavka robe - trakaste zavjese za kancelarije

Nabavka usluge - hotelski smještaj

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar

Nabavka molersko - farbarskih radova

Nabavka usluge - hotelski smještaj Trebinje

Nabavka usluge - hotelski smještaj

Nabavka robe - sitne usluge

Nabavka usluge - pranje vozila

Nabavka robe - montaža auto guma

Nabavka usluge - kotizacija za učešće na stručnom seminaru

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar

Nabavka usluge - hotelski smještaj Teslić

Nabavka robe - antivirusna zaštita

Nabavka usluge - servisiranje i održavanje računara i kopir aparata

Nabavka robe - dnevna štampa

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar

Nabavka usluge - hotelski smještaj u zemlji

Nabavka usluge - hotelski smještaj u inostranstvu 1

Nabavka usluge - hotelski smještaj u inostranstvu 2

Nabavka usluge - obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja 1

Nabavka usluge - obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja 2

Nabavka usluge - obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja 3

Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala

Nabavka usluge - nabavka potrošnog kancelarijskog materijala

Ispravka za obaviještenje o nabavci 163-7-1-9-3-2/17

Nabavka usluge - hotelski smještaj

Nabavka usluge - nabavka potrošnog materija za održavanje higijene

Nabavka usluge - Servisiranje službenog vozila Škoda Fabia Ambiente

Nabavka robe - Nabavka godišnje pretplate na Službeni glasnik i Dikta registar

Nabavka usluga - osiguranje motornih vozila od autoodgovornosti

Nabavka usluga - stručnog usavršavanja zaposlenih, kotizacija za seminar

Nabavka robe - novogodišnji program, hemijske olovke, kalendari, rokovnici i drugo

Nabavka robe - kancelarijski namještaj, ormar i radni sto

Nabavka robe - kancelarijska oprema, klima uređaj, usisivač i drugo

Nabavka usluge - hotelskog smještaja

Nabavka usluga - arhiviranja i razvrstavanja arhivske građe

Nabavka usluga - tehničkog osiguranja, obezbjeđenja lica i imovine Centra

Nabavka robe - poslovnih sudsko advokatskih dnevnika

Nabavka usluge - stručnog usavršavanja zaposlenih

Nabavka usluge - hotelskog smještaja

Nabavka usluge - godišnje pretplate za usluge korištenja poštanskog faha

Nabavka usluge - godišnja članarina za Društvo računovođa i revizora

Nabavka usluge - stručno usavršavanje zaposlenih-jedna kotizacija za Oktobarske pravničke dane

Nabavka usluge - deratizacija prostorija Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, Kancelarija Istočno Sarajevo

Nabavka usluge - popravka službenog motornog vozila

Nabavka robe - tečnost za održavanje vjetrobranskog stakla

Nabavka robe - vjetrobranska stakla za službena motorna vozila

Nabavka robe - kafa, čaj i drugi artikli

Nabavka robe - obnova licence za rukovodioca odsjeka za finansije i računovodstvo

Nabavka usluge - hotelski smještaj

Nabavka usluge - hotelski smještaj

Nabavka usluge - zdravstvene i socijalne usluge

Nabavka usluge - održavanje i popravak

Nabavka usluga - stručnog usavršavanja zaposlenih-kotizacije

Nabavka robe - autogume za službeno motorno vozilo

Nabavka usluge - obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja

Nabavka usluge - održavanje i popravke

Nabavka robe - antivirusni program

Nabavka robe - kompjuterska oprema

Nabavka usluge - hotelski smještaj

Nabavka usluge - hotelski smještaj

Nabavka robe - stručna literatura

Nabavka robe - nabavka kancelarijskog materijala

Nabavka usluge - hotelski smještaj

Nabavka robe - nabavka stručne literature

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar 2

Nabavka robe - nabavka kancelarijskog materijala

Nabavka usluge - hotelski smještaj u zemlji

Nabavka usluge - hotelski smještaj

Nabavka robe - potrošnog materijala za održavanje higijene

Nabavka robe - gume za službeno vozilo

Nabavka usluge - godišnje pretplate na stručni časopis Finrar

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar

Nabavka usluge - hotelski smještaj u zemlji Istočno Sarajevo

Nabavka usluge - hotelski smještaj u zemlji

Nabavka robe - nabavka godišnje pretplate na Službeni Glasnik i Dikta registar

Nabavka usluge - servis i održavanje vozila

Nabavka robe – obnova licence za rukovodioca odsjeka za finansije i računovodstvo

Nabavka usluge - tehnički pregled službenih vozila

Nabavka usluge - odvoz smeća

Nabavka robe - sitne nabavke

Nabavka usluge - pranje službenih vozila

Nabavka usluge - zamjena auto dijelova

Nabavka usluge - godišnje pretplate za poštanski fah

Nabavka robe - omot spisa

TOP