2018

Nabavka usluga - osiguranje motornih vozila od autoodgovornosti

Nabavka usluga - stručnog usavršavanja zaposlenih, kotizacija za seminar

Nabavka robe - novogodišnji program, hemijske olovke, kalendari, rokovnici i drugo

Nabavka robe - kancelarijski namještaj, ormar i radni sto

Nabavka robe - kancelarijska oprema, klima uređaj, usisivač i drugo

Nabavka usluge - hotelskog smještaja

Nabavka usluga - arhiviranja i razvrstavanja arhivske građe

Nabavka usluga - tehničkog osiguranja, obezbjeđenja lica i imovine Centra

Nabavka robe - poslovnih sudsko advokatskih dnevnika

Nabavka usluge - stručnog usavršavanja zaposlenih

Nabavka usluge - hotelskog smještaja

Nabavka usluge - godišnje pretplate za usluge korištenja poštanskog faha

Nabavka usluge - godišnja članarina za Društvo računovođa i revizora

Nabavka usluge - stručno usavršavanje zaposlenih-jedna kotizacija za Oktobarske pravničke dane

Nabavka usluge - deratizacija prostorija Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, Kancelarija Istočno Sarajevo

Nabavka usluge - popravka službenog motornog vozila

Nabavka robe - tečnost za održavanje vjetrobranskog stakla

Nabavka robe - vjetrobranska stakla za službena motorna vozila

Nabavka robe - kafa, čaj i drugi artikli

Nabavka robe - obnova licence za rukovodioca odsjeka za finansije i računovodstvo

Nabavka usluge - hotelski smještaj

Nabavka usluge - hotelski smještaj

Nabavka usluge - zdravstvene i socijalne usluge

Nabavka usluge - održavanje i popravak

Nabavka usluga - stručnog usavršavanja zaposlenih-kotizacije

Nabavka robe - autogume za službeno motorno vozilo

Nabavka usluge - obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja

Nabavka usluge - održavanje i popravke

Nabavka robe - antivirusni program

Nabavka robe - kompjuterska oprema

Nabavka usluge - hotelski smještaj

Nabavka usluge - hotelski smještaj

Nabavka robe - stručna literatura

Nabavka robe - nabavka kancelarijskog materijala

Nabavka usluge - hotelski smještaj

Nabavka robe - nabavka stručne literature

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar 2

Nabavka robe - nabavka kancelarijskog materijala

Nabavka usluge - hotelski smještaj u zemlji

Nabavka usluge - hotelski smještaj

Nabavka robe - potrošnog materijala za održavanje higijene

Nabavka robe - gume za službeno vozilo

Nabavka usluge - godišnje pretplate na stručni časopis Finrar

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar

Nabavka usluge - hotelski smještaj u zemlji Istočno Sarajevo

Nabavka usluge - hotelski smještaj u zemlji

Nabavka robe - nabavka godišnje pretplate na Službeni Glasnik i Dikta registar

Nabavka usluge - servis i održavanje vozila

Nabavka robe – obnova licence za rukovodioca odsjeka za finansije i računovodstvo

Nabavka usluge - tehnički pregled službenih vozila

Nabavka usluge - odvoz smeća

Nabavka robe - sitne nabavke

Nabavka usluge - pranje službenih vozila

Nabavka usluge - zamjena auto dijelova

Nabavka usluge - godišnje pretplate za poštanski fah

Nabavka robe - omot spisa

TOP