2017

Nabavka usluge - kolektivnog osiguranja radnika

Nabavka robe - kupovina ostalog kancelarijskog materijala

Nabavka usluge - tehničkog osiguranja imovine

Nabavka robe - patosnice za auto

Nabavka robe - poštanski sandučići

Nabavka usluge - lakiranje i poravka službenog motornog vozila

Nabavka usluge - hotelski smještaj

Nabavka robe - kancelarijski namještaj

Nabavka usluge - hotelski smještaj

Nabavka usluga - produženje zakupa domena i usluge veb hostinga

Nabavka usluge - sistematski pregled radnika

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar

Nabavka robe - sudsko-advokatskih rokovnika

Nabavka robe - trakaste zavjese za kancelarije

Nabavka usluge - hotelski smještaj

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar

Nabavka molersko - farbarskih radova

Nabavka usluge - hotelski smještaj Trebinje

Nabavka usluge - hotelski smještaj

Nabavka robe - sitne usluge

Nabavka usluge - pranje vozila

Nabavka robe - montaža auto guma

Nabavka usluge - kotizacija za učešće na stručnom seminaru

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar

Nabavka usluge - hotelski smještaj Teslić

Nabavka robe - antivirusna zaštita

Nabavka usluge - servisiranje i održavanje računara i kopir aparata

Nabavka robe - dnevna štampa

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar

Nabavka usluge - hotelski smještaj u zemlji

Nabavka usluge - hotelski smještaj u inostranstvu 1

Nabavka usluge - hotelski smještaj u inostranstvu 2

Nabavka usluge - obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja 1

Nabavka usluge - obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja 2

Nabavka usluge - obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja 3

Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala

Nabavka usluge - nabavka potrošnog kancelarijskog materijala

Ispravka za obaviještenje o nabavci 163-7-1-9-3-2/17

Nabavka usluge - hotelski smještaj

Nabavka usluge - nabavka potrošnog materija za održavanje higijene

Nabavka usluge - Servisiranje službenog vozila Škoda Fabia Ambiente

Nabavka robe - Nabavka godišnje pretplate na Službeni glasnik i Dikta registar

TOP