Izvještaji o provedenim postupcima javnih nabavki

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka pogonskog motornog goriva