Postupci po Pravilniku o dodjeli usluga iz Aneksa 2 dio B

Nabavka usluge - montaža, balans i opravka guma, Bijeljina

Nabavka usluge - montaža, balans i opravka guma, Istočno Sarajevo

Nabavka usluge - montaža, balans i opravka guma, Banja Luka

Nabavka usluge - hotelskog smještaja, u inostranstvu, na Zlatiboru

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar „EU Tender“

Nabavka usluge - montaža i balans guma za službena vozila Bijeljina

Nabavka usluge - montaža i balans guma za službena vozila Istočno Sarajevo

Nabavka usluge - montaža i balans guma za službena vozila Banja Luka

Nabavka usluge - hotelskog smještaja, u inostranstvu, Hotel ''RAS'', Dvorovi

Nabavka usluge - hotelski smještaj u zemlji vila „Vrbas“ Banja Luka

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar „Savez računovođa i revizora Republike Srpske“, Banja Luka

Nabavka usluge - sistematskog pregleda zaposlenih

Nabavke usluge – hotelskog smještaja u inostranstvu, na Zlatiboru

Nabavka usluge kotizacije - seminar na Zlatiboru za „Zepter Passport“ Banja Luka

Nabavke usluge – hotelskog smještaja u zemlji – u Trebinju

Nabavka usluge - montaže i balansa guma, Kancelarija Istočno Sarajevo

Nabavka usluge - montaže i balansa guma, Kancelarija Banja Luka

Nabavke usluge – hotelskog smještaja u zemlji – u Banja Luci – ''Hotel vila Vrbas''

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar

Nabavka usluge - ugostiteljske usluge

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar

Nabavka usluge - obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja

Nabavka usluge - hotelskog smještaja Motel Semen Mostar

Nabavka usluge - hotelskog smještaja Minerva d.o.o. Hotel Drina d.o.o Bijeljina

Nabavka usluge - kotizacija za seminar

Nabavka usluge - kotizacija za seminar Evropa Komunikacije

Nabavka usluge - hotelskog smještaja u zemlji

Nabavka usluge - kolektivnog osiguranja zaposlenih

Nabavka usluge - sistematskog pregleda zaposlenih Centra u Sektorima u Doboju, Bijeljini, Trebinju i Istočnom Sarajevu

Nabavka usluge - hotelskog smještaja u inostranstvu

Nabavka usluge - osiguranje auta od autoodgovornosti

Nabavka usluge - hotelskog smještaja u inostranstvu

Nabavka usluge - sistematskog pregleda radnika Kancelarije Banja Luka

Nabavka usluge - kotizacije za stručni seminar

Nabavka usluge - kotizacije za stručni seminar

Nabavka usluge - hotelskog smještaja u zemlji

Nabavka usluge - hotelskog smještaja u zemlji

Nabavka usluge - hotelskog smještaja u zemlji

Nabavka usluge - hotelskog smještaja u zemlji

Nabavka usluge - hotelskog smještaja u zemlji

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar

Nabavka usluge - hotelskog smještaja u zemlji

Nabavka usluge - hotelskog smještaja u zemlji 2

Nabavka usluge - hotelskog smještaja u zemlji

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar

Nabavka usluge - hotelskog smještaja u zemlji

Nabavka usluge - hotelskog smještaja u zemlji

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar

Nabavka usluge - hotelski smještaj u zemlji

Nabavka usluge - hotelski smještaj u inostranstvu

Nabavka usluge - kotizacija za stručni seminar

Nabavka usluge - hotelski smještaj u zemlji

Nabavka usluge - hotelski smještaj u zemlji

TOP