Misija

Centar za besplatnu pravnu pomoć je Republička upravna organizacija u sastavu Ministarstva pravde, koju je osnovala Vlada Republike Srpske, sa željom da se pravna pomoć pruži fizičkim licima, građanima Republike Srpske i drugim licima koja se nalaze na teritoriji Republike Srpske, identifikovanim kao socijalno ugrožene kategorije, a koji nisu u situaciji da izmiruju troškove zastupanja u postupcima ostvarivanja svojih prava i na zakonu zasnovanih interesa pred sudovima u Republici Srpskoj.

Centar za besplatnu pravnu pomoć svoje zakonom utvrđene poslove obavlja s ciljem da građanima , kojima je navedena pravna pomoć potrebna, omogući pružanje iste u najbližoj kancelariji:

Banja Luka

ulica Slavka Rodića 4
tel. 051/233-570, 233-571
fah. 051/233-560
mail: info@mpr-centar.org

Istočno Sarajevo

Stefana Nemanje 13
tel. 057/310-451
fah. 057/310-450
mail: centaris@teol.net

Trebinje

Obala Luke Vukalovića 45
tel. 059/272-551
fah. 059/272-550
mail: trebinje@mpr-centar.org

Doboj

ulica Svetog Save 20
tel. 053/200-210, 200-211
fah. 053/200-212
mail: doboj@mpr-centar.org

Bijeljina

Majevička 33-35
tel. 055/292-440
fah. 055/292-441
mail: p.pomoc.bn@teol.net

TOP