Organizacija

Sjedište Centra za pružanje besplatne pravne pomoći je u Banja Luci. Pored Kancelarije u Banja Luci osnovane su i kancelarije u Doboju, Trebinju, Istočnom Sarajevu i Bijeljini, a sve u cilju da građanima, kojima je navedena pomoć potrebna, omogućimo pružanje iste u najbližoj kancelariji.
TOP