Уредовни дани

У циљу приближавања грађанима као и ефикасног обављања послова, поред сједишта у Бања Луци, Центар има и канцеларије у сједиштима окружних судова Републике Српске и то: Добој, Источно Сарајево, Требиње и Бијељина. Из истих разлога Центар је организовао тзв. „Уредовне дане“ у свим општинама у којима се налази сједиште основних судова. Уредовни дани се обављају на основу предходно усвојеног Плана уредовних дана који се доноси за једну календарску годину. Уредовни дани се обављају по правилу једном мјесечно.

План уредовних дана за 2019

План уредовних дана за 2018

План уредовних дана за 2017

План уредовних дана за 2016

TOP