Закони и подзаконски акти

1.       ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

1.2.   Закон о остваривању права на бесплатну правну помоћ у Републици Српској

1.3.    Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Центру за пружање  
          бесплатне правне помоћи („Сл.гласник РС,“број 37/12)

1.4.    Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста („Сл.гласник РС,“број 33/16)

 

Одлука о начину остваривања права на бесплатну правну помоћ у јединицама локалне самуправе