Извјештаји о проведеним поступцима јавних набавки

Набавка робе - антивирисног програма

Набавка услуге - сервис клима уређаја

Набавка услуге - обнова лиценце за руководиоца одсјека финансије и рачуноводство

Набавка услуге - продужење закупа домена и услуге веб хостинга

Набавка услуге - сервис и одржавање возила

Набавка робе - компјутерски материјал, тонер за рачунаре

Набавка робе - кафе, чаја и других артикала

Набавка услуге - радова, услуга и роба до 100 КМ

Набавка робе - канцеларијски материјал

Набавка робе - компјутерски материјал

Набавка услуге паркирања - годишња паркинг карта за 2019. годину

Набавка услуге - поправка и сервис клима уређајa

Набавка услуге - дератизација просторија Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Канцеларија Требиње

Набавка услуге - дератизација просторија Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Канцеларија Источно Сарајево

Набавка робе - годишње претплате за услуге кориштења поштанског фаха

Набавка робе - годишње претплате за стручни часопис

Набавка услуге - поправка и лакирање службеног моторног возила

Набавка услуге - хотелски смјештај у земљи 2019

Набавка робе - Службени гласник РС за 2018. годину, издање на ЦД-у

Набавка робе - потрошног материјала за одржавање хигијене

Набавка годишње претплате на Службени Гласник, Дикта регистар и Електронски регистар објављених прописа РС

Набавка услуге - ванредна поправка централне браве службеног моторног возила

Набавка услуге - ванредна поправка службеног моторног возила

Набавка услуге - сервис и одржавање возила

Набавка услуге - технички преглед девет службених возила

Набавка робе - годишња претплата за часопис Судска пракса

Набавка услуге - котизација за стручни семинар

Набавка услуге - комуналних услуга електричне енергије

Набавка услуге - комуналних услуга испоруке топлотне енергије

Набавка услуге - комуналних услуга одвоз смећа

Набавка услуге - комуналних услуга испоруке воде

Набавка услуга - набавка радова, услуга и роба до 100 КМ

Набавка робе - молерско-фарбарских радова

Набавка робе - пакетића за Светог Николу

Набавка робе - таблет рачунара

Набавка робе - фиксни телефони

Набавка услуга - дубинско прање столица Центра за пружање бесплатне правне помоћи

Набавка услуга - прања службених возила

TOP