2018

Набавка услуга - oсигурање моторних возила од аутоодговорности

Набавка услуга - стручног усавршавања запослених, котизација за семинар

Набавка робе - новогодишњи програм, хемијске оловке, календари, роковници и друго

Набавка робе - канцеларијски намјештај, ормар и радни сто

Набавка робе - канцеларијска опрема, клима уређај, усисивач и друго

Набавка услуге - хотелског смјештаја

Набавка услуга - архивирања и разврставања архивске грађе

Набавка услуга - техничког осигурања, обезбјеђења лица и имовине Центра

Набавка робе - пословних судско адвокатских дневника

Набавка услуге - стручног усавршавања запослених

Набавка услуге - хотелског смјештаја

Набавка услуге - годишње претплате за услуге кориштења поштанског фаха

Набавка услуге - годишња чланарина за Друштво рачуновођа и ревизора

Набавка услуге - стручно усавршавање запослених-једна котизација за Октобарске правничке дане

Набавка услуге - дератизација просторија Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Канцеларија Источно Сарајево

Набавка услуге - поправка службеног моторног возила

Набавка робе - течност за одржавање вјетробранског стакла

Набавка робе - вјетробранска стакла за службена моторна возила

Набавка робе - кафа, чај и други артикли

Набавка робе - обнова лиценце за руководиоца одсјека за финансије и рачуноводство

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка услуге - здравствене и социјалне услуге

Набавка услуге - одржавање и поправак

Набавка услуга - стручног усавршавања запослених-котизације

Набавка робе - аутогуме за службено моторно возило

Набавка услуге - образовне услуге и услуге стручног усавршавања

Набавка услуге - одржавања и поправке

Набавка робе - антивирусни програм

Набавка робе - компјутерска опрема

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка робе - стручна литература

Набавка робе - набавка канцеларијског материјала

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка робе - набавка стручне литературе

Набавка услуге - котизација за стручни семинар

Набавка услуге - котизација за стручни семинар 2

Набавка робе - набавка канцеларијског материјала

Набавка услуге - хотелски смјештај у земљи

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка робе - потрошног материјала за одржавање хигијене

Набавка робе - гуме за службено возило

Набавка услуге - годишње претплате на стручни часопис Финрар

Набавка услуге - котизација за стручни семинар

Набавка услуге - хотелски смјештај у земљи Источно Сарајево

Набавка услуге - хотелски смјештај у земљи

Набавка робе - набавка годишње претплате на Службени Гласник и Дикта регистар

Набавка услуге - сервис и одржавање возила

Набавка робе - обнова лиценце за руководиоца одсјека за финансије и рачуноводство

Набавка услуге - технички преглед службених возила

Набавка услуге - одвоз смећа

Набавка робе - ситне набавке

Набавка услуге - прање службених возила

Набавка услуге - замјена ауто дијелова

Набавка услуге - годишње претплате за поштански фах

Набавка робе - омот списа

TOP