2016

Набавка робе - омоти списа

Набавка робе - осталог канцеларијског материјала

Набавка робе - пакетићи свети Никола

Набавка услуге - поправка и лакирање службеног моторног возила

Набавка услуге - испорука топлотне енергије

Набавка услуге - израда интернет странице

Набавка услуге - испорука електричне енергије

Набавка услуге - испорука воде

Набавка услуге - одвоз смећа

Набавка услуге - колективног осигурања радника

Обавјештење о додијели уговора - гориво

Реализација Уговора 2016

Набавка робе - Коментар Закона о раду Републике Српске

Набавка робе - Приручник Правна заштита у јавним набавкама

Набавка услуге - испорука топлотне енергије 2016

Набавка услуге - испорука воде 2016

Набавка услуге - одвоз смећа 2016

Набавка услуге - испорука електричне енергије у току 2016

Набавка услуге - одржавања службених возила Центра за пружање бесплатне правне помоћи

Набавка робе са испоруком - Дневна штампа

Набавка годишње претплате за стручни часопис ФИНРАР

Набавка два зидна клима уређаја

Набавка робе - Приручник за практичну примјену Закона о јавним набавкама

Набавка робе, књиге - Обрасци општих и појединачних аката према Закону о раду Републике Српске

Набавка услуге одржавања и поправке клима уређаја

Набавка услуге ажурирања ГСМ мреже - навигације

Набавка робе - Приручник Правна заштита у јавним набавкама

TOP