2020

Набавка услуге - набавка погонског моторног горива од 13.11.2020. године, у износу од 4273,70 КМ

Набавка услуге - набавка радова, услуга и роба до 100КМ

Набавка услуге - набавка радова, услуга и роба до 100КМ

Набавка робе - разне канцеларијске потрепштине

Набавку услуге - набавка годишње претплате за стручни часопис

Набавку услуге - сервисирање службеног возила, Требиње

Набавку услуге - сервисирање службеног возила, Бијељина

Набавка услуге - дератизација и дезинсекција службених просторија

Набавка услуге - осигурања запослених Центра за пружање бесплатне правне помоћи

Набавка услуге - поправка и лакирање службеног моторног возила

Набавка услуга - осигурање возила од аутоодговорности

Набавка робе - новогодишњи програм календари

Набавка услуге - технички преглед за службених возила

Набавка робе - набавка аутогума

Набавка робе - набавка пића

Набавка услуге – паркирање, годишња паркинг карта за 2021

Набавка робе - набавка усисивача

Набавка робе - канцеларијски намјештај

Набавка робе - судско-адвокатских роковника

Набавка услуге - систематског прегледа запослених

Набавка робе - конвектор и носач за конвектор

Набавка робе - конвектор и носач за конвектор

Набавка робе - годишња претплата за часопис Судска пракса

Набавка услуге - годишња претплата за литературу

Набавка робе - пакетићи за Св. Николу

Набавка услуга - одржавање расхладне опреме клима уређаја

Набавка услуге - набавка визит карата

Набавка робе - течности за одржавање вјетробранског стакла

Набавка услуге – одржавање и поправак рачунарске опреме

Набавка услуге – одржавање и поправак рачунарске опреме

Набавка робе - персонални досије

Набавка услуге - набавка визит карата

Набавка робе - службеног путничког аутомобила

Набавка услуге - компјутерске и уз њих везане услуге

Набавка робе - кафе, чаја и других артикала

Набавка услуге - годишња чланарина за Друштво рачуновођа и ревизора

Набавка робе - Обнова годишње лиценце о професионалној оспособљености, за рад и рад у јавној пракси

Набавка робе - антивирусни програм Kaspersky

Набавка услуге - набавка службеног путничког аутомобила

Набавка услуге - дезинфекције просторија

Набавка услуге - средстава за хигијену

Набавка услуге - дератизација канцеларија Требиње

Набавка услуга - одржавања расхладне опреме

Набавка услуга - оправке клима уређаја

Набавка робе - поклон ручни сат

Набавка робе - канцеларијског материјала

Набавка робе - тонера и штампача

Набавка комуналних услуга - топлотне енергије

Набавка услуга - одвоза смећа

Набавка услуге - испоруке електричне енергије

Набавка услуге - испоруке воде

Набавка робе - акумулатора за службено возило Центра

Набавка робе - половних дијелова за службена возила

Набавка радова - преправке радијаторских батерија на инсталацији гријања у просторијама Центра, Канцеларија Источно Сарајево

Набавка робе - Издања Службеног гласника 2019. године на ЦД-у

Набавка годишње претплате за Службени гласник, Дикта регистар и Електронски регистар објављених података

Набавка годишње претплате за стручни часопис Финрар за 2020

 

Праћење реализације уговора 01.01.-31.03.2020

Праћење реализације уговора 01.04.-30.06.2020

Праћење реализације уговора 01.10.-31.12.2020

TOP