2021

Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка погонског моторног горива

Репарација полуга брисача на службеном возилу

Техничко осигурање/обезбјеђење лица и имовине Центра (алармни систем)

Набавка ЦД-а „Службеног гласника Републике Српске“ из 2020. године

Набавка годишње претплате за стручну литературу за 2021. годину - „Службени гласник Републике Српске, Дикта регистар и Електронски регистар објављених прописа Републике Српске“

Дневна штампа - Глас Српске и Еуро Блиц, за период од 01.01.2021. године до 28.02.2021. године

Набавка канцеларијског материјала

Набвка компјутерског материјала – тонера

Набавка потрошног материјала за одржавање хигијене

Сервисирање службеног возила, канцеларија Бијељина

Набавка кафе, чаја и других артикала

Сервисирање службеног возила, канцеларија Добој

Дератизација и дезинсекција службених просторија

Одржавање расхладне опреме (клима уређаја)

Продужење закупа домена

Набавка погонског моторног горива

 

Праћење реализације уговора 01.04.-30.06.2021

Праћење реализације уговора 01.01.-31.03.2021

TOP