Основни елементи уговора

Набавка робе - молерско-фарбарских радова

Набавка робе - пакетића за Светог Николу

Набавка робе - таблет рачунара

Набавка робе - фиксни телефони

Набавка услуга - дубинско прање столица Центра за пружање бесплатне правне помоћи

Набавка услуга - прања службених возила

Набавка услуга - oсигурање моторних возила од аутоодговорности

Набавка услуга - стручног усавршавања запослених, котизација за семинар

Набавка робе - новогодишњи програм, хемијске оловке, календари, роковници и друго

Набавка робе - канцеларијски намјештај, ормар и радни сто

Набавка робе - канцеларијска опрема, клима уређај, усисивач и друго

Набавка услуге - хотелског смјештаја

Набавка услуга - архивирања и разврставања архивске грађе

Набавка услуга - техничког осигурања, обезбјеђења лица и имовине Центра

Набавка робе - пословних судско адвокатских дневника

Набавка услуге - стручног усавршавања запослених

Набавка услуге - хотелског смјештаја

Набавка услуге - годишње претплате за услуге кориштења поштанског фаха

Набавка услуге - годишња чланарина за Друштво рачуновођа и ревизора

Набавка услуге - стручно усавршавање запослених-једна котизација за Октобарске правничке дане

Набавка услуге - дератизација просторија Центра за пружање бесплатне правне помоћи, Канцеларија Источно Сарајево

Набавка услуге - поправка службеног моторног возила

Набавка робе - течност за одржавање вјетробранског стакла

Набавка робе - вјетробранска стакла за службена моторна возила

Набавка робе - кафа, чај и други артикли

Набавка робе - обнова лиценце за руководиоца одсјека за финансије и рачуноводство

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка услуге - здравствене и социјалне услуге

Набавка услуге - одржавање и поправак

Набавка услуга - стручног усавршавања запослених-котизације

Набавка робе - аутогуме за службено моторно возило

Набавка услуге - образовне услуге и услуге стручног усавршавања

Набавка услуге - одржавања и поправке

Набавка робе - антивирусни програм

Набавка робе - компјутерска опрема

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка робе - стручна литература

Набавка робе - набавка канцеларијског материјала

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка робе - набавка стручне литературе

Набавка услуге - котизација за стручни семинар

Набавка услуге - котизација за стручни семинар 2

Набавка робе - набавка канцеларијског материјала

Набавка услуге - хотелски смјештај у земљи

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка робе - потрошног материјала за одржавање хигијене

Набавка робе - гуме за службено возило

Набавка услуге - годишње претплате на стручни часопис Финрар

Набавка услуге - котизација за стручни семинар

Набавка услуге - хотелски смјештај у земљи Источно Сарајево

Набавка услуге - хотелски смјештај у земљи

Набавка робе - набавка годишње претплате на Службени Гласник и Дикта регистар

Набавка услуге - сервис и одржавање возила

Набавка робе - обнова лиценце за руководиоца одсјека за финансије и рачуноводство

Набавка услуге - технички преглед службених возила

Набавка услуге - одвоз смећа

Набавка робе - ситне набавке

Набавка услуге - прање службених возила

Набавка услуге - замјена ауто дијелова

Набавка услуге - годишње претплате за поштански фах

Набавка робе - омот списа

Набавка услуге - колективног осигурања радника

Набавка робе - куповина осталог канцеларијског материјала

Набавка услуге - техничког осигурања имовине

Набавка робе - патоснице за ауто

Набавка робе - поштански сандучићи

Набавка услуге - лакирање и поравка службеног моторног возила

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка робе - канцеларијски намјештај

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка услуга - продужење закупа домена и услуге веб хостинга

Набавка услуге - систематски преглед радника

Набавка услуге - котизација за стручни семинар

Набавка робе - судско-адвокатских роковника

Набавка робе - тракасте завјесе за канцеларије

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка услуге - котизација за стручни семинар

Набавка услуге - котизација за стручни семинар

Набавка молерско - фарбарских радова

Набавка услуге - хотелски смјештај Требиње

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка робе - ситне услуге

Набавка услуге - прање возила

Набавка робе - монтажа ауто гума

Набавка услуге - котизација за учешће на стручном семинару

Набавка услуге - котизација за стручни семинар

Набавка услуге - хотелски смјештај Теслић

Набавка робе - антивирусна заштита

Набавка услуге - сервисирање и одржавање рачунара и копир апарата

Набавка робе - дневна штампа

Набавка услуге - котизација за стручни семинар

Набавка услуге - хотелски смјештај у земљи

Набавка услуге - хотелски смјештај у иностранству 1

Набавка услуге - хотелски смјештај у иностранству 2

Набавка услуге - oбразовне услуге и услуге стручног усавршавања 1

Набавка услуге - oбразовне услуге и услуге стручног усавршавања 2

Набавка услуге - oбразовне услуге и услуге стручног усавршавања 3

Уговор о набавци канцеларијског материјала

Набавка услуге - набавака потрошног канцеларијског материјала

Исправка за обавијештење о набавци 163-7-1-9-3-2/17

Набавка услуге - хотелски смјештај

Набавка услуге - набавка потрошног материја за одржавање хигијене

Набвака услуге- Сервисирање службеног возила Шкода Фабиа Амбиенте

Набавка робе - Набавка годишње претплате на Службени гласник и Дикта регистар

Набавка робе - омоти списа

Набавка робе - осталог канцеларијског материјала

Набавка робе - пакетићи свети Никола

Набавка услуге - поправка и лакирање службеног моторног возила

Набавка услуге - испорука топлотне енергије

Набавка услуге - израда интернет странице

Набавка услуге - испорука електричне енергије

Набавка услуге - испорука воде

Набавка услуге - одвоз смећа

Набавка услуге - колективног осигурања радника

Обавјештење о додијели уговора - гориво

Реализација Уговора 2016

Набавка робе - Коментар Закона о раду Републике Српске

Набавка робе - Приручник Правна заштита у јавним набавкама

Набавка услуге - испорука топлотне енергије 2016

Набавка услуге - испорука воде 2016

Набавка услуге - одвоз смећа 2016

Набавка услуге - испорука електричне енергије у току 2016

Набавка услуге - одржавања службених возила Центра за пружање бесплатне правне помоћи

Набавка робе са испоруком - Дневна штампа

Набавка годишње претплате за стручни часопис ФИНРАР

Набавка два зидна клима уређаја

Набавка робе - Приручник за практичну примјену Закона о јавним набавкама

Набавка робе, књиге - Обрасци општих и појединачних аката према Закону о раду Републике Српске

Набавка услуге одржавања и поправке клима уређаја

Набавка услуге ажурирања ГСМ мреже - навигације

Набавка робе - Приручник Правна заштита у јавним набавкама

TOP