Поступци по Правилнику о додјели услуга из Анекса 2 дио Б

Набавка услуге - монтажа, баланс и оправка гума, Бијељина

Набавка услуге - монтажа, баланс и оправка гума, Источно Сарајево

Набавка услуге - монтажа, баланс и оправка гума, Бања Лука

Набавка услуге - хотелског смјештаја, у иностранству, на Златибору

Набавка услуге - котизација за стручни семинар „ЕУ Тендер“

Набавка услуге - монтажа и баланс гума за службена возила Бијељина

Набавка услуге - монтажа и баланс гума за службена возила Источно Сарајево

Набавка услуге - монтажа и баланс гума за службена возила Бања Лука

Набавка услуге - хотелског смјештаја, у иностранству, Хотел ''РАС'', Дворови

Набавка услуге - хотелски смјештај у земљи вила „Врбас“ Бања Лука

Набавка услуге - котизација за стручни семинар „Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске“, Бања Лука

Набавка услуге - систематског прегледа запослених

Набавке услуге – хотелског смјештаја у иностранству, на Златибору

Набавка услуге котизације - семинар на Златибору за „Zepter Passport“ Бања Лука

Набавке услуге – хотелског смјештаја у земљи – у Требињу

Набавка услуге - монтаже и баланса гума, Канцеларија Источно Сарајево

Набавка услуге - монтаже и баланса гума, Канцеларија Бања Лука

Набавке услуге – хотелског смјештаја у земљи – у Бања Луци – ''Хотел вила Врбас''

Набавка услуге - котизација за стручни семинар

Набавкa услуге - угоститељске услуге

Набавка услуге - котизација за стручни семинар

Набавка услуге - образовне услуге и услуге стручног усавршавања

Набавка услуге - хотелског смјештаја Мотел Семен Мостар

Набавка услуге - хотелског смјештаја Минерва д.о.о. Хотел Дрина д.о.о Бијељина

Набавка услуге - котизација за семинар

Набавка услуге - котизација за семинар Европа Комуникације

Набавка услуге - хотелског смјештаја у земљи

Набавка услуге - колективног осигурања запослених

Набавка услуге - систематског прегледа запослених Центра у Секторима у Добоју, Бијељини, Требињу и Источном Сарајеву

Набавка услуге - хотелског смјештаја у иностранству

Набавка услуге - осигурање аута од аутоодговорности

Набавка услуге - хотелског смјештаја у иностранству

Набавка услуге - систематског прегледа радника Канцеларије Бања Лука

Набавка услуге - котизације за стручни семинар

Набавка услуге - котизације за стручни семинар

Набавка услуге - хотелског смјештаја у земљи

Набавка услуге - хотелског смјештаја у земљи

Набавка услуге - хотелског смјештаја у земљи

Набавка услуге - хотелског смјештаја у земљи

Набавка услуге - хотелског смјештаја у земљи

Набавка услуге - котизација за стручни семинар

Набавка услуге - хотелског смјештаја у земљи

Набавка услуге - хотелског смјештаја у земљи 2

Набавка услуге - хотелског смјештаја у земљи

Набавка услуге - котизација за стручни семинар

Набавка услуге - хотелског смјештаја у земљи

Набавка услуге - хотелског смјештаја у земљи

Набавка услуге - котизација за стручни семинар

Набавка услуге - хотелски смјештај у земљи

Набавка услуге - хотелски смјештај у иностранству

Набавка услуге - котизација за стручни семинар

Набавка услуге - хотелски смјештај у земљи

Набавка услуге - хотелски смјештај у земљи

TOP