Поступци по Правилнику о додјели услуга из Анекса 2 дио Б

Набавка услуге - хотелски смјештај у земљи

Набавка услуге - хотелски смјештај у земљи