Образац реализације уговора оквирног споразума

Реализација уговора оквирног споразума

Набавка два зидна клима уређаја

Набавка услуга - прање службених возила

Услуге одржавања и поправка клима уређаја

Монтажа и балансирање ауто гума - канцеларија Бања Лука

Монтажа и балансирање ауто гума - канцеларија Бијељина

Монтажа и балансирање ауто гума - канцеларија Добој

Монтажа и балансирање ауто гума - канцеларија Источно Сарајево

Набавка потрошног материјала за одржавање хигјене

Набавка робе – дневна штампа

Набавка услуга – сервисирање слузбеног возила Шкода Рапид Актив 1.2 TSI

Сервисирање слузбеног возила – Шкода Фабиа Амбиенте

Услуге стручног усавршавања, семинар - примјена новог закона о јавним набавкама

Набавка робе - стручни часопис финрар

Набавка услуга - колективно осигурање запослених од посљедица несретног случаја

Набавка услуга - осигурање моторних возила

Набавка услуга - редовног сервисирања и одржавања путничких моторних возила

Набавка услуга - сервисирање рачунарске мреже Источно Сарајево

Набавка услуга - сервисирање рачунарске мреже Требиње

Набавка услуга - сервисирање службеног возила

Набавка услуга - систематски преглед запослених

TOP