Мисија

Центар за бесплатну правну помоћ је Републичка управна организација у саставу Министарства правде, коју је основала Влада Републике Српске, са жељом да се правна помоћ пружи физичким лицима, грађанима Републике Српске и другим лицима која се налазе на територији Републике Српске, идентификованим као социјално угрожене категорије, а који нису у ситуацији да измирују трошкове заступања у поступцима остваривања својих права и на закону заснованих интереса пред судовима у Републици Српској.

Центар за бесплатну правну помоћ своје законом утврђене послове обавља с циљем да грађанима , којима је наведена правна помоћ потребна, омогући пружање исте у најближој канцеларији:

Бања Лука

улица Славка Родића 4
тел. 051/233-570, 233-571
фах. 051/233-560
mail: info@mpr-centar.org

Источно Сарајево

Стефана Немање 13
тел. 057/310-451
фах. 057/310-450
mail: centaris@teol.net

Требиње
Обала Луке Вукаловића 45
тел. 059/272-551
фах. 059/272-550
mail: trebinje@mpr-centar.org

Добој

улица Светог Саве 20
тел. 053/200-210, 200-211
фах. 053/200-212
mail: doboj@mpr-centar.org

Бијељина

Мајевичка 33-35
тел. 055/292-440
фах. 055/292-441
mail: p.pomoc.bn@teol.net

TOP