Летак

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (Управа) се прикључила програму Свјетске банке „Више од лидерства“ у циљу формирања тимова састављених од стручњака за питања земљишне администрације, социјална и родна питања.

Више од лидерства

РУГИП се прикључио програму „Више од лидерства“ – подршка реализацији пројекта „Регистрација непокретности“

TOP