Више од лидерства

РУГИП се прикључио програму „Више од лидерства“ – подршка реализацији пројекта „Регистрација непокретности“

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (Управа) се прикључила програму Свјетске банке „Више од лидерства“ у циљу формирања тимова састављених од стручњака за питања земљишне администрације, социјална и родна питања. Реформа ће се радити у форми пилот пројекта, под називом: „Регистрована имовина – Корак напријед ка економском оснаживању жена и угрожених група“. Реформски тим прошао је едукацију од стране Свјетске банке, на радионици одржаној у Бечићима, Црна Гора у јуну 2013., како би се стратешки могао суочити са промјењивим изазовима који доноси процес реформе. Тим води Управа, чији су чланови представници Центра за пружање бесплатне правне помоћ Републике Српске, Гендер центра – Центра за једнакост и равноправност полова Републике Српске и Савез националних мањина Републике Српске. Процес реформе има карактер пилот програма са којим ће бити обухваћен образовни програм, информативне камапање, програм бесплатне правне помоћи, теренска истраживања, као и др., а све ради успјешније реализације пројекта „Регистрација непокретности“, чији је главни цилј успостава јединствене евиденције непокретности у Републици Српској.

TOP